ระบบสำหรับตัวแทน

กฏและเงื่อนไขการเป็นตัวแทน

เงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่าย ร้าน Polarbear On The Chair
1. เปิดบิลสินค้า 20,000 บาท โดยซื้อสินค้าในราคาสต๊อก
- หากไม่ซื้อสินค้าในราคาสต๊อกสามารถนำมาเติมเป็น Credit ในระบบDropshipได้ 
- โดยไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้สำหรับการเปิดบิลครั้งแรก (สามารถซื้อสินค้าในราคาสต๊อกได้อย่างเดียว)

เงื่อนไข Dropship สินค้า (เราส่งของให้โดยจ่าหน้าชื่อตัวแทนในการส่งของ)
1.ห้ามขายของต่ำกว่าราคาปลีกที่กำหนดไว้ 
2.การจองสินค้า ระบบจะจองของให้ 72 ชั่วโมง หากพ้นกำหนดแล้วระบบจะทำการยกเลิกการจองนั้นโดยอัตโนมัติ
3.การตัดรอบส่งสินค้า ตัดรอบทุกๆ 10.00 น. ของแต่ละวัน (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
4.สามารถส่งของได้เฉพาะ ไปรษณีย์ไทย 
5.ส่งของทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดของไปรษณีย์
6.ตัวแทนสามารถเลือกใช้ได้ทั้งวิธีโอนเงินทีละบิลเมื่อมีการแจ้งส่งสินค้า หรือ เติมเงินล่วงหน้าฝากไว้ในระบบ

***หากตัวแทนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางร้านสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าDropshipให้****

กรอกรายละเอียดการสมัครเป็นตัวแทน

กรณากรอกในช่องที่มีเครื่องหมาย * ทุกช่อง, ** หมายถึง ต้องกรอกอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง


**ที่อยู่นี้จะถูกใช้เป็นที่อยุ่ผู้สู่ง
  ตัวอย่าง : www.facebook.com/yourshopname
**
กรอกตัวอักษรที่แสดง

CAPTCHA Image   Reload Image
ใส่ตัวอักษรในกล่อง:

*ใส่ตัวอักษรตัวเล็กได้ทั้งหมด